LD.JUDGES/MAGISTRATES ON LEAVE

SL NO.

NAME OF THE LD. JUDGE/MAGISTRATE

DESIGNATION

ON LEAVE FROM

ON LEAVE TILL

NATURE OF LEAVE

1

SHRI PRANJAL DAS

 

DISTRICT & SESSIONS JUDGE

….

…..

…..

2

SMTI. M. HUSSAIN

CIVIL JUDGE CUM ASSTT. SESSIONS JUDGE

05.06.2017

30.06.2017

CCL

14.08.2017

14.08.2017

Casual Leave

31.08.2017

01.09.2017

Casual Leave

18.11.2017

18.11.2017

Casual Leave

22.11.2017

22.11.2017

Casual Leave

17.01.2018

17.01.2018

Restricted Holiday

18.01.2018

18.01.2018

Casual Leave

13.06.2018

13.06.2018

Casual Leave

12.03.2018

12.03.2018

Casual Leave

10.09.2018

10.09.2018

Casual Leave

20.09.2018

20.09.2018

Casual Leave

3

SHRI NILKAMAL DAS

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

23.06.2017

23.06.2017

Casual Leave

07.08.2017

07.08.2017

Casual Leave

22.09.2017

22.09.2017

Casual Leave

20.03.2018

21.03.2018

Casual Leave

19.05.2018

19.05.2018

Casual Leave

20.09.2018

20.09.2018

Casual Leave

4

SHRI A.J. BORAH

SECRETARY, DLSA, MORIGAON

12.03.2018

12.03.2018

Casual Leave

04.07.2018

07.07.2018

Casual Leave

10.09.2018

10.09.2018

Casual Leave

5

SHRI P.S. BHATTACHARJEE

ADDL. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

06.05.2017

06.05.2017

Casual Leave

09.01.2018

09.01.2018

Casual Leave

12.01.2018

12.01.2018

Casual Leave

08.05.2018

08.05.2018

Casual Leave

6

SMTI BIJAYA KHAKHLARY

SDJM(S)

13.11.2017

13.11.2017

Casual Leave

21.12.2017

22.12.2017

Casual Leave

28.06.2018

28.06.2018

Casual Leave

7

SRI LOHIT KUMAR SARMAH

MUNSIFF NO.1 CUM JMFC

08.02.2018

12.02.2018

Casual Leave

18.06.2018

19.06.2018

Casual Leave

16.07.2018

17.07.2018

Casual Leave

8

SMTI AYUSHREE SHRAVAN

MUNSIFF NO.2 CUM JMFC

20.09.2018

20.09.2018

Casual Leave

9

SMTI ANAMIKA BARMAN

JMFC

16.03.2018

16.03.2018

Casual Leave

 

18.06.2018

18.06.2018

Casual Leave

17.09.2018

20.09.2018

Casual Leave